AM3

Vedoucí ateliéru: Od září MgA. Patricie Fexová, Ph.D. a Veronika Vlková

Ateliér malířství 3

Ateliér malířství 3 je postaven na ověřených zkušenostech výuky malby v akademickém prostředí, a zároveň reflektuje současné myšlení, je otevřený mnohosti a prostupnosti forem i médií. Klíčem k uchopení potenciálu studentů je pro nás otevřenost, citlivost, trpělivost a vědomá práce se specifiky jejich vnímání a uvažování. Proto je základem výuky individuální přístup ke každé studentce a studentovi. Jde nám o to, vypozorovat, v čem tkví síla jejího či jeho výtvarného vyjádření a zkusit s ní/m tuto oblast rozvíjet a zkoumat, ohledávat a rozšiřovat pole a postupovat směrem, který přináší přesvědčivé či slibné výsledky.
Předpokládáme samostatnou tvorbu studentů, vycházející z vlastní inspirace, kterou se snažíme motivovat jak doporučeními a nezávaznými postřehy, tak i zadáním konkrétních témat ke zpracování. Studenti jsou vedeni k sebepoznání a k porozumění souvislostí mezi svou prací a aktuál¬ním děním v nejbližším okolí, ve světě umění i ve společnosti. Různorodé prožívání, úhly pohledu a názory, které se svobodně a s respektem v ateliéru potkávají, se stávají základnou, na níž je možné stavět budoucí samostatnou uměleckou práci.
Současná malba vychází z celé bohaté historie tohoto média, a proto přirozeně zahrnuje jak realistický či abstraktní malířský výraz ve všech podobách, tak konceptuální tradici a práci v dalších médiích. Mentálních a fyzických nástrojů malby neustále přibývá a všechny jsou připraveny k použití. Může se zdát obtížné najít v této mnohosti cestu k vlastním, působivým, ještě neviděným obrazům. Domníváme se, že vede, stejně jako kdykoli v minulosti, skrze poučený dialog vnitřního světa tvůrce s realitou, která jej či ji obklopuje. V Ateliéru malířství 3 tento dialog pomáháme rozvíjet.