AM3
MgA. Jakub Tajovský

Jakub Tajovský
Jakub Tajovský Jakub Tajovský Jakub Tajovský Jakub Tajovský Jakub TajovskýZabývám se zkoumáním plošného obrazu a prostředků k jeho produkci se záměrem vlastní interpretace současné malby. Své oblíbené motivy často reprodukuji a tak se někdy samotný motiv obrazu stává jeho nosičem, jindy zase způsob reprodukce slouží jako motiv pro obraz. Toto zacyklení re/produkce vnímám jako vizuální poezii doby, kdy hlavním úkolem umělce již není tvořit nová díla, ale hledat nová místa, kde by se ještě něco mohlo stát.
Momentálně by se moje práce dala shrnout jako alternace materiálu a nástrojů k produkci malby.
Zajímají mě stopy analogových a digitálních perspektiv. Tematizuji mytologii skrze technologii. Snažím se zpracovávat představy o nových možnostech vidění. Nazírání na věci z pozice zobrazovaných věcí. Vycházím při tom jednak ze znalostí jazyka kunst-historického obrazu , zároveň ze subjektivních experimetů a snahy o reinkarnaci romantismu.
Expo_dist; 2015, digitalní / analogová média (bakalářská práce)
Je možné zažít Expo_ dist jako multimediální malbu archiv vizuálních zážitků, nebo pokus o čtvrtou dimenzi obrazu, nekonečno.
Celý koncept předpokládá prezentaci tohoto virtuálního artefaktu v různých formách: galerie, veřejný prostor, soukromí, interaktivně, spolupráce...

Zvláštní poděkování za podílení na projektu:
Jakub Valtar (programování)
Jozef Mrva (hudba)